Wednesday, January 16, 2008

Mari Berkenalan Dengan ASWJ

Kupasan daripada buku Marilah Berkenalan Dengan Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah,
topik :Bid'ah.
Kepten Hafiz Firdaus
UIAM Kuantan
Download

No comments: